Offroad maratón Kašovka 1 ročník 2012 6.10.2012

05.10.2012 13:25

Offroad maratón Kašovka 1 ročník 2012


Bahňáci Strážov pořádají amatérský Offroad maratón Kašovka 1 ročník 2012 datum 6.10.2012


 

 

Kategorie:

- čtyřkolky děti 50-110ccm 15min, kratší méně náročná trať
- čtyřkolky děti, junioři do 14 let 125-200ccm 4tk, 100ccm 2tk 15min
- čtyřkolky dospělí od 250ccm do 800ccm,  30min. maraton speciálně prodlužená trať 
- motorky děti, junioři do 14 let 50- 150ccm 15min
- motorky starší junioři od 15 let a dospělí od 125ccm 25min speciálně prodložená trať.

 

 

Speciál kategorie:

fichtl cup soutěž starých pionýrů dachlů bez úprav 50ccm 60min maratón
pro letošek výjimka, přihlásit se mohou i Simsony.
traktůrky a rikšy domácí výroby 30min maratón

Každá kategorie startuje hromadně, jede se na počet ujetých kol, kategorie nastupují na trať fichtly, čtyřkolky, motorky, traktůrky.

Všichni jezdci musí mít ochranné doplňky obzvlášť dětské kategorie!!! Děti startují pod dohledem rodičů!!!! Všichni jezdci podepisují prohlášení závodníka.

Předváděčka motorek Dněpr v terénu.

Startovné děti 120 Kč, startovné dospěláci 150 Kč.

První start v pravé poledne. Od 9,30 do 11,30 možnost najetí trasy.

Medaile jsou pro každého jen poháry pro nejrychlejší.


Občerstvení zajištěno:
pivo,limo,káva,klobásy,sladkosti.

Kudy na trať: po asfaltu pod zdravotní středisko kolem Muchkovo rybníku, dále pak 200m polňačkou do kopce. Trať je přírodní.

Přihlášky na:
vaclavfaust@seznam.cz tel. 724 517 051

Po přihlášení bude přiděleno startovní číslo,kterým si každý označí stroj. Kdo už má svoje nahlásí do přihlášky.
Výsledky závodu se nezapočítávají do žádného seriálu. Možnost výběru dětí pro další expedici v Rumunsku na čtyřkolkách 2013. Možnost dohody pro expedici FICHTL ROMÁNIA 2013. Fotogalerie závodu bude na www.vaclavfaust.cz

 


Prohlášení závodníka / závodnice

 

Já níže podepsaný a zaregistrovaný účastník závodů ve Strážově na trati v Kašovce který se

jede 6.10.2012 pořádaný Václavem Faustem , Karlem Vítovcem a Zdeňkem Procházkou.

 

Jméno a příjmení:                                                Narozen/a:

 

Bydliště:                                                              email:

 

Kategorie:                                                            St.č:

 

místopřísežně prohlašuji, že:

-        jsem způsobilý/á k právním úkonům,

-        jsem si vědom vědoma všech rizik, které souvisejí s provozem závodu, včetně možných škod na zdraví, životě i majetku a přebírám na sebe tímto veškerá rizika

-        jsem byl seznámen/a s provozem akce a zavazuji se doržovat veškeré bezpečnostní opatření a pravidla stanovené pořadatelem.

-        Prohlašuji že můj závodní stroj je schopen tento závod absolvovat a má brzdy v pořádku.

-        Jsem si vědom toho, že si musím počínat tak, aby nadocházelo ke škodám na zdraví, majetku,na přírodě a žívotním prostředí.

-        Jsem si vědom, že v případě porušení této povinosti jsem právně odpovědný za vzniklé škody na životě i zdraví mém, ostatních účastníků akce i třetích osob. V takovém případě se zříkam vůči pořadateli i ostatním účastníkům všech nároků na náhradu škody.

-        Mám sjednáno úrazové nebo zdravotní pojištění kryjící případné vzniklé škody na zdraví a životě, nebo kryjící náklady na lékařské ošetření a kapitalizaci např.VZP,komerční IN, Amcico apod.

-        Jsem zdravotně způsobilý k absolvování závodu a nebyla mi tato činnost žádným lékařem zakázána.

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice zvláštní ustanovení závodu i podrobná pravidla závodu ve Strážově Kašovka 1012 přečetl/a a rozumím jim.

 

Za nezletilé závodníky/závodnice

 

Tímto potvrzuji, že souhlasím/e jako nositel/e rodičovského/poručnického práva s tímto prohlášením a přejímáme závazně povinnost ke všem v něm uvedeným ustanovením a podmínkám.

 

Jméno(hůlkovým písmem)..................................Vztah.....................

 

číslo OP.........................................

 

Místo....................................... Datum.................

 

Podpis zákonného zástupce.................................................................

 


Pravidla závodu Strážov - Kašovka 6.10. 2012

- jede se na počet ujetých kol
- vytlačení soupeře z trati - 2 kola
- bránění v předjíždění - 1 kolo
- protržení pásky,vyjetí z dráhy - 1 kolo
- při závadě na stroji opustit trať nejkratší cestou za pásku
- kategorie maratón, může během závodu nechat vydýchat svůj stroj i svojí osobu, dále může, tankovat a odstraňovat závady na místě tomu určené.
- start čtyřkolky dospělí vypnutý motor ruce nad hlavou
- start čtyřkolky děti se zapnutým motorem
- start motorky se zapnutým motorem
- start fichtl maratón vypnutý motor, ruce nad hlavou na mávnutí vlajky nakopnutí čí roztlačení stroje
- start traktůrky s nastartovaným motorem
- závodníci se vyvarují před startem, požívání alkoholických nápojů
- děti a junioři povinná výbava motokros helma(homologovaná) chránič páteře, motokros nebo pevné kotníkové boty, ochranné brýle, ochranné rukavice, doporučujeme krční chránič a chrániče kolen a loktů
- všechny závodní stroje musí mít plně funkční brzdy
- všichni účastníci dbají na svojí bezpečnost během závodu
- všichni účastníci dbají na ochranu přírody
- všichni účastníci dbají na sportovní chování
- Startuje se : 1 fichtl maratón, 2 děti a mladší junioři motorky, 3 starší junioři a dospělí motorky, 4 čtyřkolky děti 110cm, 5 čtyřkolky děti 125ccm, 6 čtyřkolky dospělí, 7 traktůrky.

Diskusní téma: Offroad maratón Kašovka 1 ročník 2012 6.10.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek